COOLELF AUTO SUPRA -26°C

Nước làm mát pha sẵn · O.A.T. – COOLELF AUTO SUPRA -26°C là sản phẩm cao cấp của dãy nước làm mát.– COOLELF AUTO SUPRA -26°C là nước làm mát «tuổi thọ rất dài» dựa […]

Technical datasheet Safety Data Sheet
thumb image

Details

International classifications
- AFNOR : AFNOR NFR 15-601 - ASTM : ASTM D3306 ,ASTM D4656 - ASTM D4985 ,ASTM D6210 - BRITISH STANDARD : BS 6580 - JASO : JASO M325 - SAE : SAE J1034
Meets the requirement of
Approved by
Suitable for :

Nước làm mát pha sẵn · O.A.T.

– COOLELF AUTO SUPRA -26°C là sản phẩm cao cấp của dãy nước làm mát.
– COOLELF AUTO SUPRA -26°C là nước làm mát «tuổi thọ rất dài» dựa trên công nghệ monoethylene glycol và chất ức chế ăn mòn hữu cơ.
COOLELF AUTO SUPRA -26°C là nước làm mát có thể sử dụng trong tất cả các hệ thống làm mát của động cơ đốt trong của xe du lịch, xe chở hàng, xe tải, buýt, xe công trình và các loại máy nông cụ.
COOLELF AUTO SUPRA -26°C không chứa xi-li-cát, phốt-phát, cro-mát, ni-trít hoặc bo.

TECHNICAL DATASHEET

https://drive.google.com/file/d/1vOknO2gTCN0EaKLhAPIPUgY2knG-s6ga/view?usp=sharing