thumb image
RUBIA S 40
Dầu bôi trơn gốc khoáng cho các động cơ đi-ê-zen ỨNG DỤNG TOTAL RUBIA S 40 là d
thumb image
RUBIA S 10W
Dầu đơn cấp cho các ứng dụng thủy lực ỨNG DỤNG TOTAL RUBIA S 10W là dầu nhớt
thumb image
RUBIA TIR 8600 10W40
Dầu động cơ đi-ê-zen công nghệ tổng hợp hiệu suất cao, sử dụng cho các ứng
thumb image
RUBIA XT 15W-40
Dầu bôi trơn gốc khoáng đa cấp dành cho động cơ đi-ê-zen trên đường bộ ĐẶ
thumb image
MULTIS MS 2
Mỡ bôi trơn – Mỡ đa dụng Lithium/Calcium chịu cực áp có chứa thành phần mo
thumb image
MULTIS EP 3
Mỡ bôi trơn – Mỡ đa dụng Lithium/Calcium chịu cực áp Ứng Dụng Với MULTIS E
thumb image
MULTIS EP 2
Mỡ bôi trơn – Mỡ đa dụng Lithium/Calcium chịu cực áp Ứng Dụng MULTIS EP 2 MU
thumb image
MULTIS EP 1
Mỡ bôi trơn – Mỡ đa dụng Lithium/Calcium chịu cực áp Ứng Dụng Của MULTIS E
thumb image
MULTIS EP 0
Mỡ bôi trơn – Mỡ đa dụng Lithium/Calcium dạng bán lỏng chịu cực áp Ứng D
thumb image
MULTIS EP 00
Mỡ bôi trơn – Mỡ đa dụng Lithium/Calcium dạng bán lỏng chịu cực áp Ứng D
thumb image
MULTIS COMPLEX SHD 220
Mỡ bôi trơn – Mỡ tổng hợp phức Lithium hiệu suất cao và chịu cực áp Ứn
thumb image
MULTIS COMPLEX SHD 100
Mỡ bôi trơn – Mỡ tổng hợp phức Lithium hiệu suất cao và chịu cực áp Ứn
thumb image
MULTIS COMPLEX HV 2
Mỡ bôi trơn- Mỡ đa dụng phức Lithium chịu cực áp và nhiệt độ cao Ứng Dụng
thumb image
MULTIS COMPLEX EP 3
Mỡ bôi trơn – Mỡ đa dụng phức Lithium chịu cực áp và nhiệt độ cao Ứng
thumb image
MULTIS COMPLEX EP 2
Mỡ bôi trơn – Mỡ đa dụng phức Lithium chịu cực áp và nhiệt độ cao Ứng
thumb image
AZOLLA AF
Dầu bôi trơn AZOLLA AF – Dầu thủy lực không tạo tro, chống mài mòn Ứng Dụ
thumb image
AZOLLA ZS 46
-Được thiết kế để sử dụng cho tất cả các hệ thống thủy lực làm việc d
thumb image
AZOLLA ZS 68
-Được thiết kế để sử dụng cho tất cả các hệ thống thủy lực làm việc d
thumb image
MULTIS EP 3
-MULTIS EP 3 là loại mỡ đa dụng, được thiết kế để bôi trơn các ổ trượt,
thumb image
MULTIS EP 2
-MULTIS EP 2 là loại mỡ đa dụng, được thiết kế để bôi trơn các ổ trượt,
thumb image
MULTIS COMPLEX HV 2
– MULTIS COMPLEX HV 2 được thiết kế để bôi trơn các ứng dụng khác nhau tron
thumb image
TOTAL RUBIA XT 20W50
TOTAL RUBIA XT 20W-50 là dầu nhớt gốc khoáng thích hợp sử dụng cho động cơ đi-ê
thumb image
RUBIA TIR 7900 15W40
Dầu gốc khoáng thích hợp cho các động cơ diesel, thích hợp cho các ứng dụng tr
thumb image
RUBIA TIR 6400 15W40
Dầu gốc khoáng dành cho động cơ đi-ê-zen, thích hợp cho các ứng dụng đường b
thumb image
RUBIA TIR 7400 20W50
Dầu gốc khoáng dành cho động cơ diesel, thích hợp cho các ứng dụng đường bộ
thumb image
RUBIA TIR 7400 15W40
Dầu động cơ đi-ê-zen gốc khoáng sử dụng đường bộ ỨNG DỤNG TOTAL RUBIA TIR 7