ACANTIS HM 68

– Sử dụng cho tất cả các hệ thống thủy lực, bơm thủy lực hoạt động dưới áp suất cao. – Có thể được sử dụng cho các hộp giảm tốc nhỏ răng thẳng, bộ […]

Technical datasheet Safety Data Sheet
thumb image

Details

International classifications
- ISO 6743/4 HM - DIN 51524 Part 2 HLP - AFNOR NF E 48-603 HM
Meets the requirement of
Approved by
Suitable for :

– Sử dụng cho tất cả các hệ thống thủy lực, bơm thủy lực hoạt động dưới
áp suất cao.
– Có thể được sử dụng cho các hộp giảm tốc nhỏ răng thẳng, bộ truyền xích, động cơ điện servo và hệ thống điều khiển, các ổ bi trượt và ổ bi con lăn, máy nén khí, bơm chân không tùy thuộc chủng loại, tốc độ và
yêu cầu tương ứng của nhà sản xuất thiết bị.