DACNIS VS 46

-Dầu gốc khoáng với công thức phụ gia đặc biệt dùng cho bôi trơn máy nén khí kiểu quay. -DACNIS VS đặc trưng bởi chu kì thay dầu dài hơn, có thể lên tới 3.000-3.500 […]

Technical datasheet Safety Data Sheet
thumb image

Details

International classifications
-DACNIS VS thỏa mãn tiêu chuẩn ISO DP 6521 và DIN 51506 VD-L -ISO 6743-3 phân loại DAJ cho ứng dụng khắc nghiệt -ATLAS COPCO, COMPAIR, HYDROVANE, ....
Meets the requirement of
Approved by
Suitable for :

-Dầu gốc khoáng với công thức phụ gia đặc biệt dùng cho bôi trơn máy nén khí kiểu quay.
-DACNIS VS đặc trưng bởi chu kì thay dầu dài hơn, có thể lên tới 3.000-3.500 giờ cho máy nén khí kiểu quay trong điều kiện vận hành tiêu chuẩn.
-Sử dụng trong trường hợp nhiệt độ khí ra không vượt quá 100 0C. Vượt quá mức trên, nên sử dụng dầu tổng hợp.