DIEL MS 7000

Gia công kim loại – Dầu gia công tia lửa điện Ứng Dụng DIEL MS 7000 là dầu đa chức năng đặc biệt thích hợp cho các hoạt động hoàn thiện hoặc bán hoàn thiện […]

Technical datasheet Safety Data Sheet
thumb image

Details

International classifications
Meets the requirement of
Approved by
Suitable for :

Gia công kim loại – Dầu gia công tia lửa điện

Ứng Dụng

  • DIEL MS 7000 là dầu đa chức năng đặc biệt thích hợp cho các hoạt động hoàn thiện hoặc bán hoàn thiện khi các chi tiết có hình dạng phức tạp cùng với các kích thước có độ chính xác rất cao.
  • DIEL MS 7000 phù hợp với EDM, các loại máy AGIE-CHARMILLES,
    ONA,ZIMMLER & KLEN, NASSOVIA, WALDRICH SIEGEN.

Đặc Điểm Kỹ Thuật

NADCAP (DMP66)

Ưu Điểm

  • DIEL MS 7000 phân hủy sinh học một phần theo thử nghiệm OECD.
  • Khả năng chống lại sự ôxi hóa tốt.
  • Điểm chớp cháy rất cao.
  • DIEL MS 7000 được lựa chọn từ phân đoạn chưng cất dầu chặt chẽ (tính bay hơi thấp).
  • Hàm lượng các chất thơm rất ít.