DIEL MS 7000

-DIEL MS 7000 là dầu đa chức năng đặc biệt thích hợp cho các hoạt động hoàn thiện hoặc bán hoàn thiện khi các chi tiết có hình dạng phức tạp cùng với các kích […]

Technical datasheet Safety Data Sheet
thumb image

Details

International classifications
NADCAP (DMP66)
Meets the requirement of
Approved by
Suitable for :

-DIEL MS 7000 là dầu đa chức năng đặc biệt thích hợp cho các hoạt động hoàn thiện hoặc bán hoàn thiện khi các chi tiết có hình dạng phức tạp cùng với các kích thước có độ chính xác rất cao.
-IEL MS 7000 phù hợp với EDM, các loại máy AGIE-CHARMILLES, ONA,ZIMMLER & KLEN, NASSOVIA, WALDRICH SIEGEN.