GASO AW 85

Dầu bôi trơn có chức năng làm kín khí Ứng Dụng Dầu bôi trơn trong sản xuất công nghiệp. Dầu bôi trơn có chức năng làm kín khí Ưu Điểm Đặc tính GASO AW 85 […]

Technical datasheet Safety Data Sheet
thumb image

Details

International classifications
Meets the requirement of
Approved by
Suitable for :

Dầu bôi trơn có chức năng làm kín khí

Ứng Dụng

  • Dầu bôi trơn trong sản xuất công nghiệp.
  • Dầu bôi trơn có chức năng làm kín khí

Ưu Điểm

  • Đặc tính GASO AW 85 ổn định cơ khí và chống mài mòn rất tốt.
  • Tính tương thích với phốt làm kín tốt.
  • Đặc tính chống ăn mòn vượt trội.
  • GASO AW 85 Ổn định nhiệt và ổn định oxi hóa tuyệt vời.
  • GASO AW 85 Bảo vệ bề mặt kim loại khỏi nhiễm bẩn bởi bụi và khí gây ăn mòn.
  • Đặc tính khử nhũ xuất sắc.
  • Đặc tính chống tạo bọt rất tốt