LICA 3

LICA 3 là loại mỡ đa dụng, được khuyến nghị để bôi trơn các ổ bi và tất cả các thành phần cơ khí hoạt động trong dãy nhiệt độ từ -30 đến 110 0C […]

Technical datasheet Safety Data Sheet
thumb image

Details

International classifications
ISO 6743-9: L-XCCEA 3; DIN 51502: K3H-30
Meets the requirement of
Approved by
Suitable for :
  • LICA 3 là loại mỡ đa dụng, được khuyến nghị để bôi trơn các ổ bi và tất cả các thành phần cơ khí hoạt động trong dãy nhiệt độ từ -30 đến 110 0C
  • LICA 3 luôn luôn tránh làm bẩn mỡ do bụi bẩn và/hoặc bụi đất khi tra mỡ. Ưu tiên sử dụng hệ thống bơm hơi hoặc ống chứa mỡ.

Đặc điểm kỹ thuật

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 6743-9: L-XCCEA 3; DIN 51502: K3H-30

Ưu điểm LICA 3

  • Sản phẩm sử dụng có tính đa năng
  • Có thể hòa trộn với hầu hết các loại mỡ có chất làm đặc thông thường khác.
  • Có độ ổn định cơ khí vượt trội
  • Có độ ổn định nhiệt vượt trội